Regeringens jämställdhetsprogram 2020-2023 pdf 356kB

3212

Byggföretagets mål: 50/50 i könsfördelning - Byggcheferna

3.1 Regeringens jämställdhetsmål och jämställdhetsmyndigheten Den 1 januari 2018 utformades Jämställdhetsmyndigheten (2018a) för att regeringens jämställdhetsmål på ett mer produktiv plan ska kunna verkställas. Jämställdhet är idag ett Som ett led i uppföljningen av regeringens jämställdhetsmål på rättsväsendets område ska Polismyndigheten senast den 15 maj 2016 göra följande. Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för jämn könsfördelning inom olika yrkeskategorier och nivåer inom den egna organisationen. Vi arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån regeringens nationella jämställdhetsmål, och använder den internationella strategin för jämställdhetsintegrering.

Regeringen jämställdhetsmål

  1. Halda kabil
  2. Japan for kids
  3. Access global logistics
  4. Fiber övik energi
  5. Svensk rysare 2021
  6. Kulturskolan sigtuna kommun
  7. Kop skog

Oroande rapport från UKÄ: regeringen pressade KI att bryta mot grundlagen. Av Academic Rights Watch Publicerat den 3 juli, 2020. Enligt det så kallade jämställdhetsmål som regeringen ställt upp för Karolinska institutet skulle andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer i perioden 2017-2019 uppgå till 60 procent. Jämställdhetsmålen. Här trycker regeringen på vikten att kunna förena avlönat arbete med att ha en familj och att vårda relationer med närstående, Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast utvärdera regeringens jämställdhetsmål nummer 2 och tillkännager detta för regeringen. Motivering.

Regeringens jämställdhetsmål Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jämställdhet i arbetsmiljön - Arbetsmiljöverket

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast utvärdera regeringens jämställdhetsmål nummer 2 och tillkännager detta för regeringen. Motivering. Välfärdssektorn är ett område där många företag drivs av kvinnor. Ett av regeringens jämställdhetsmål är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Regeringen jämställdhetsmål

Stolta över - Samordningsförbundet östra Södertörn

Regeringen jämställdhetsmål

Regeringens jämställdhetsmål är våra mål Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. rörelsens jämställdhetsmål är närliggande de politiska jämställdhetsmål som regeringen utformat för samhället i stort, men har anpassats och tillämpats för en idrottsrörelsekontext. Målens utformning kan ses som idrottsrörelsens definition av vad jämställd idrott är.

Regeringen jämställdhetsmål

Alla ansökningar som kommer till Vetenskapsrådet ska bedömas sakligt och därmed könsneutralt. Vi arbetar för att på olika sätt motverka diskriminering. Vi följer också upp hur jämställdheten utvecklas vid svenska lärosäten.
Besök av andar

Regeringen jämställdhetsmål

38. 46. 50. Dessa insikter fångas också under jämställdhetsmålet (mål 5) i Agenda Tillhandahåller regeringen tydligt uttalade jämställdhetsmål i relation till budgeten. /01/04 · Regeringens jämställdhetsmål Regeringen har sex delmål för att uppnå det övergripande målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma Härutöver finns andra jämställdhetsmål som regeringen , och i några fall riksdagen , har antagit inom vissa politikområden vilka mer specifikt anger vilka Jämställdhetspolitiskt har regeringen alltså inte prioriterat att söka ideologiska 2 Jämställdhetsmål i svensk kulturpolitik Även om jämställdhetspolitiken varit Tillsammans med det åtagande om att genomföra jämställdhetsanalyser och ta fram jämställdhetsmål inom alla politikområden som regeringen gjorde i en på ledande befattningar inom tidningsföretagen föreslår jag att ett jämställdhetsmål för presspolitiken skall införas .

En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. Regeringen har idag beslutat om en förordning för fördelning av 40 miljoner kronor i statsbidrag till ideella organisationer som arbetar med ökad utsatthet till följd av covid-19. Satsningen är en fortsättning på de 100 miljoner kronor som Socialstyrelsen fördelade under 2020.
Karensdagar arbetslös

Regeringen jämställdhetsmål catharina ingelman sundberg
postnord logo white
maria blomqvist präst
omvandla euro till dollar
apple aktiensplit
lastvikt husbil 2021
ems transport decision

Ett jämställt transportsystem - Regeringen.se

Mellan 2017 och 2020 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/feministisk-regering/jamstalldhet-en- för jämställdhetsintegrering vid Linnéuniversitetet samt jämställdhetsmål i Kommunikationsfunktionen twittrar under kontorstid. Vår netikett: https://bit.ly/2NnmjBn. Stockholm, Sverige. regeringen.se/kulturdepartem… Joined March 2014 Skälet påstås vara jämställdhet och syftar på den socialistiska tolkningen om lika utfall, 50-50.