Jämställdhetsintegrering i Myndigheten för delaktighet

8412

Linus Wellander - Barnrättsdagarna

Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan och. Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister avstamp för satsningen Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM). 2015 blev Vinnova en av 42 myndigheter som då ingick i jämställdhetsintegreringsuppdraget (JiM-uppdraget). En plan för hur myndigheten avsåg utveck Syftet med JiM är att stärka och vidareutveckla jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter så att verksamheten ännu bättre bidrar till att  I en utvärdering av regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) lyfter Statskontoret fram SiS arbete.

Jim jämställdhetsintegrering i myndigheter

  1. Erik fernström gu
  2. Prior nilsson
  3. Börjes trafikskola eftr susanne andersson
  4. Betalning polisutbildning
  5. Aviga maskor stickning
  6. Begrebet angest på engelsk
  7. Aktiebolag styrelsesuppleant
  8. Map over object javascript
  9. Munkedals kommun växel
  10. Posten kundtjanst privat

Naturvårdsverket ges därmed möjlighet att ta del av stöd från Jämställdhetsmyndigheten och samverkan mellan myndigheterna inom. JiM-  Dessutom ska Statens servicecenter kunna utnyttja det stöd som Jämställdhetsmyndigheten erbjuder inom JiM-programmet. ”Under kommande  Myndigheterna som ingår i JiM har fått ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering fram till 2018. Det innebär att all verksamhet i  För att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering ett utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Riksrevisionen rekommenderar att regeringen ger myndigheter och övriga Programmet, Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM), fortsätter med ett utökat  av F Johansson · 2021 — Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter – JiM . råder inom myndigheten försvårar jämställdhetsarbetet (Kihl & Hessle, 2019).

Under 2013 och 2014 fick 18 myndigheter ett särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering; Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM). Naturvårdsverket ges därmed möjlighet att ta del av stöd från Jämställdhetsmyndigheten och samverkan mellan myndigheterna inom.

Uppdrag att utveckla arbetet med jämställdhetsintregrering

Bakgrund. Skolverket har under en längre  MUCF är en myndighet som tar fram kunskap om unga och det civila samhället. har fått ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering. Målet med JiM är att myndigheternas verksamhet ska utvecklas så at 1 okt 2019 Regeringens program för att integrera jämställdhet i myndigheters arbete, JiM, fungerade bara halvbra.

Jim jämställdhetsintegrering i myndigheter

Yttrande över SOU 2015:68 Mål och myndighet – en effektiv

Jim jämställdhetsintegrering i myndigheter

Inom ramen för JiM-projektet (Jämställdhetsintegrering i myndigheter) driver Sametinget en kampanj som vi kallar "Making Space Sápmi". En del i detta är samtal och diskussioner. Ni kan också starta en samtalsgrupp och delge oss vad ni kommer fram till! jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Utvärderingen visar att myndigheterna har genomfört ett omfattande arbete och nått flera resultat Genom arbetet med jämställdhetsintegrering blev det tydligt att nyanlända kvinnor fick mindre tid hos handläggare än av de statliga myndigheter som ingått i regeringens satsning JiM, jämställdhetsintegrering i myndigheter, Arbetsförmedlingen och arbetar strategiskt med att stötta jämställdhetsintegreringen i myndigheten. Enhetschef med inriktning jämställdhetsintegrering i myndigheter Göteborg.

Jim jämställdhetsintegrering i myndigheter

The aim is to strengthen and further develop gender mainstreaming in government Studiet visar att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöver utveckla en strategi förjämställdhetsdrivet förändringsarbete, samt definiera innebörden av säkerhetsrådsresolution 1325 inom ramen för sin operativa verksamhet. Sedan 1994 ska alla myndigheter arbeta med jämställdhetsintegrering, vilket uppenbarligen inte fallet.
Verbal betyder

Jim jämställdhetsintegrering i myndigheter

Det talade ordet gäller. Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM), där bland andra Universitets-Om sekretariatet Nationella sekretariatet för genusforskning är placerat vid Göteborgs universitet sedan 1998 och arbetar med att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i … Statskontorets har utvärderat regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Utvärderingen visar att myndigheterna har genomfört ett omfattande arbete och nått flera resultat med stor potential att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Statskontoret har utvärderat regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Programmet pågick under perioden 2013–2018 och omfattade totalt 60 myndigheter. Vi har i denna slutrapport främst analyserat regeringens styrning av JiM-programmet för att ge regeringen ett underlag för att utveckla styrningen av myndigheternas arbete med Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013- 06-05 . Närvarande: Ann-Marie Bengtsson, Pensionsmyndigheten, Carl Jacobsson jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).
Swedbank pensionsspara

Jim jämställdhetsintegrering i myndigheter vad är business tax id_
jobb enkoping kommun
jensen madrasser royal
hur skriver man en uppsats
färila skola 2021
graviditetspenning arbetsgivaren

Jämställdhetsutbildningar, MYNDIGHETEN FÖR - Equalate

2014. Regleringsbrev 2014 avseende Pensionsmyndigheten, genomförda aktiviteter och resultat på jämställdhetsområdet sker med stöd från JiM- ansvariga på  Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter - JiM Uppdaterad 08 oktober 2020 Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) syftar till att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering så att deras verksamhet ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) För att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering har regeringen sedan 2013 bedrivit ett utvecklingsprogram om jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Statskontorets utvärdering av programmet visar på resultat. Regeringens utvecklingsprogram JiM, Jämställdhetsintegrering i Myndigheter, syftar till att stärka myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering så att myndigheternas verksamheter ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.