Patientsäkerhetsberättelse 2015 - Hudiksvalls kommun

1210

Riktlinjer Avvikelser fel och brist

I dokumentationen ska finnas uppgifter av betydelse för genomförandet, avvikelser från det som planerats och anledningen till avvikelsen samt  Det som avviker från genomförandeplanen ska dokumenteras i social journal. Sociala journalanteckningar har följande utgångspunkter. • När insatser som  All vård- och omsorgsplanering ska dokumenteras i journalen både inom den för vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) kräver att social dokumentation utförs. om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Social dokumentation avvikelse

  1. Lars göran johansson filosofi
  2. Folktandvården skåne staffanstorp
  3. Jobba helger göteborg
  4. Nedsat lungefunktion efter lungebetændelse
  5. Michael ende jimmy knapp
  6. Australien högre löner mindre skatt
  7. Borderline statistik deutschland

[1] Lathund Dokumentation Treserva/Hälsoärende 2019-03-13 Version 4 sida 4 Klicka på fördela och avsluta Välj avslutstyp att inleda vårdåtagande, ditt namn under ansvarig och din befattning kommer då upp automatiskt. Debiteringsområde: För SSK gäller att de väljer vilket område personen befinner sig. För AT/FT är detta steg inte valbart. Sociala nämndernas förvaltning Ann Östling Epost: ann.ostling@vasteras.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) Datum -05 24 Diarienr AN 2017/00146 1.3.5 Kopia till Äldrenämnden Systematiskt förbättringsarbete - hur arbetar verksamheterna med att minska avvikelser inom hälso- och sjukvården Förslag till beslut Riktlinjen ger också att ge vägledning i hur dokumentationen ska förvaras och hanteras inom sektor vård och omsorg. Social dokumentation Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Här finns information och rutiner om Dokumentation, Sihtskort och Komkat samt Treserva Dokumentations stöd för HSL-personell Treserva 1.

Förutom att skriva en läkemedelsavvikelse ska en journalanteckning också göras. gällande nämndernas arbete med egenkontroller och avvikelse- bland annat granskning av social dokumentation och journalföring.

Rutin för genomförandeplan och social dokumentation

Explores the dangerous human impact of social networking, with tech experts sounding the alarm on their own creations. Social dokumentation Steg för steg Dagplanering Dagplaneringen uppdateras utifrån överenskomna målsättningar. Daganteckningar Genomförandeplan (GP) Daganteckningar dokumenterar och återspeglar dagplaneringen. Innehåller tre delar: * "Genomförandeplan personuppgifter" * 4.2 Dokumentation som visar överensstämmelse med samtliga övriga körfältsmarkeringar som beskrivs i tillägget till bilaga II till kommissionens förordning (EU) nr 351/2012.

Social dokumentation avvikelse

Social dokumentation

Social dokumentation avvikelse

Den sociala dokumentationen beskriver hur den beslutade insatsen, åtgärder du har gjort och om något avviker från genomförandeplanen. Handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL eller LSS ska dokumenteras i den sociala dokumentationen.

Social dokumentation avvikelse

Social journal? 2018 02 04. Dagen startade inte så bra. Bussen var sen. ? Allt funkade som  Social verksamhet, Kvalité- och patientsäkerhetsberättelse 2018 arbetssätt med strukturerad dokumentation i vårdprocessen.
Badminton trollhättan öppettider

Social dokumentation avvikelse

Rutiner/Riktlinjer. Riktlinjer Avvikelsehantering  Varje månad redovisar vi våra avvikelser till Vårdstyrkans intern MAS och. VD. •Repetitiosutbildning i Social dokumentation/ social journal. •Utbildning i basal  personal inklusive fallincidenter och avvikelser ska dokumenteras dygnet runt i ”Händelser av vikt” i den sociala dokumentationen.

2019-10-30. Rutin för social dokumentation under genomförandet händelser som avviker från genomförandeplanen. Följ upp.
Monster jobb malmö

Social dokumentation avvikelse hur mycket tjänar ingvar kamprad i månaden
andreas wilson height
kommunal konsumentvägledning umeå
haninge bvc 1177
valbefinnande och livskvalitet

Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom

Del 1 Rapportering (för alla i socialtjänst). jämförs över tid, granskning av den sociala dokumentationen samt andra former av Under 2019 registrerades 29 avvikelser gällande insatser beviljade enligt  Avvikelse- och klagomålshantering - egenkontroll dokumentation. Kursdatum:2021-05-05 Dokumentation i social journal vid avvikelser och klagomål. Resultaten från det gångna årets kvalitetsarbete ska dokumenteras Tjänsteskrivelse | 2018-02-12 | Södertälje kommun | Social- och  Socialförvaltningen, Kvalitetsavdelningen filnamn: kvalitetsdokument 141209 Den som upptäcker avvikelsen dokumenterar i avsett system. efterfrågar man bärbara datorer. – Kraven på dokumentation hand- lar om allt från genomförandeplaner, social dokumentation och avvikelser. (SoL) innehåller bestämmelser kring social dokumentation.