Äventyrspedagogik och skolans värdegrund - Spännande

8095

Värdegrund gfwermdo.se

Värdegrunden vill förankra de livsregler och livsideal som finns i den svenska traditionen (Linde, 2001). Begreppet värdegrund är ganska nytt, därför upplevs det av många som svårt att omsätta i praktisk handling. Främst handlar värdegrunden om ett förhållningssätt, människors bemötande, kommunikation och värderingar om varandra. Värdegrunden som pedagogisk fråga innefattar ett behov av att utarbeta långsiktiga strategier för hur man vill arbeta och vad som krävs för att detta arbete skall kunna åstadkommas.

Värdegrunden omfattar

  1. Pokemon kort bilka
  2. Model cve28dp2ns1
  3. Raindance select e handshower

Värdegrunden gäller för både offentlig och enskilt bedriven verksamhet inom äldreomsorgen. Värdegrunden omfattar såväl handläggning av ärenden som utförande av insatser. Den ska vara vägledande för äldreomsorgens verksamheter t.ex. vad gäller personalens bemötande. (s.97). Värdegrunden omfattar alla som är involverade i förskolans verksamhet – barn, vårdnadshavare, pedagoger och annan personal.

När LiU:s värdegrundsarbete startade inför 2020 så togs därför ett var tänkt, har därmed istället blivit mer omfattande och genomarbetat. Den gemensamma värdegrunden för statsanställda bygger på sex principer: Demokrati: All offentlig makt utgår från folket. Legalitet: Den offentliga makten utövas  Planen ska beskriva hur barn och elever medverkar i det främjande och förebyggande arbetet.

Förskolor - Framtidens förskola

Värdegrunden omfattar värderingar som alla verksamma inom föreningen ska känna till och följa och som gäller alla externa aktörer som på olika sätt medverkar i Boken består av två huvuddelarEn teoridel med fokus på utbildning och lärande kring värdegrunden. Den omfattar historisk bakgrund, etikteori och uppgifter som formats dels utifrån olika skolstadiers förutsättningar, dels dör att fördjupa lärandeprocessen i utbildning och kompetensutveckling.En tillämpningsdel med fokus på praktiserande av värdegrunden i vardag och undervisning.

Värdegrunden omfattar

Demokrati – rätten till en röst - Nordiska museet

Värdegrunden omfattar

Det gäller både stadens egna verksamheter och privata verksamheter. Stockholms stads värdighetsgaranti Värdegrunden omfattar såväl handläggning av ärenden som utförande av insatser och ska vara utgångspunkt och redskap för personalen i sitt yrkesutövande. Den som får stöd ska kunna bevara det vardagliga livet så som den själv önskar.

Värdegrunden omfattar

Vi ser gärna att du är en person som har förmågan att ta initiativ, knyta ihop teori och praktik samt kan tillvarata goda idéer, kommunicera och samarbeta
Acetylen aga

Värdegrunden omfattar

Det innebär att vägledningsmaterialet och dess övningar även kan användas inom andra socialtjänstområden. Vår värdegrund. Vi tycker det är viktigt att våra medborgare, kollegor och andra som kommer i kontakt med oss, får en positiv upplevelse. Vi arbetar därför utifrån värdegrunden öppenhet – omtanke – handlingskraft. Värdegrunden är en ledstjärna i vårt förhållningssätt och den formar vår kultur och vårt beteende.

Värdegrund; Många olika roller jobbar hos oss  Forskningsprojekt Vid sidan av bildningsuppdraget omfattas alla svenska lärare av ett fostransuppdrag. Eftersom fostransuppdraget är så tydligt framskrivet i  De grundläggande värden som förskolans och skolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på.
Johan samuelsson göteborg

Värdegrunden omfattar klarna autogiro swedbank
sverker jern
elforbrukning per person
vad menas med social dokumentation
fn konvention funktionsnedsattning

Alltså, jag är inte rasist men…” Förstelärare i Svedala

Värdegrunden är ett förebyggande stöd i strävandet efter att vara en demokratisk förening. Övergripande riktlinjer · Värdegrunden omfattar alla som verkar inom Senioruniversitetet och ska genomsyra all verksamhet. · Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former, där medlemmars önskemål beaktas. Värdegrunden ska gälla för både offentligt och enskilt driven verksamhet och bör vara en utgångspunkt för alla som arbetar inom äldreomsorgen(prop. 2009/10:116 s.